Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Jobbsnackis – Maxa lagom

Använd Jobbsnackisarna för att få igång ett samtal om arbetsmiljön på din arbetsplats. Jobbsnackisarna är korta filmer om olika ämnen. Titta tillsammans och prata vidare om hur ni har det hos er. Filmerna fungerar helt enkelt som pratstartare!

Filmerna (knappt 2 minuter långa) handlar om vikten av återhämtning, vår biologiska rytm, skillnaden mellan mål och önskemål, att göra sitt bästa och att fokusera på det man vill.

I jobbsnackisarna ger stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson lättsamma fakta om ett viktigt ämne under rubriken ”Dan förklarar”.

Så här använder du jobbsnackisarna:

Avsätt cirka 20–40 min vid något av era gemensamma möten, till exempel en arbetsplatsträff, personalmöte eller en kick-off. Fokusera på ett ämne i taget.

  1. Titta tillsammans på en jobbsnackis-film (2 minuter). Filmerna finns också på engelska.
  2. Diskutera det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av de diskussionsfrågor som finns vid respektive jobbsnackis. Avsätt 10–15 minuter.
  3. Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  4. Skriv gärna ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.

Diskussionfrågor:

  • Prova ”tung tunga” (avslappningsövningen) som beskrivs i filmen. Funkar den?
  • Ge några exempel på egna erfarenheter av ”maxa lagom”, det vill säga att spara lite på energin för att den ska räcka längre.
  • Ge exempel på vad ni kan göra mer av på er arbetsplats för att kunna prestera bra på lång sikt.