Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Den tar upp skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och beroende, lagar och regler och vanliga frågor. Den tar också upp hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Ladda ner

Tecken på drog- och alkoholproblem

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen eller symtomen på allvar.

Tecken att vara uppmärksam på:

  • Förändrat beteende – rastlöshet, nervositet, håglöshet, nedstämdhet, retlighet eller tendens att isolera sig.
  • Sämre arbetsprestation – sämre koncentration, fler misstag, glömmer saker.
  • Frånvaro – ökad frånvaro, tillfällig frånvaro, sen ankomst, går för tidigt, söker semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott, är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.
  • Försvarar droganvändning – olika sätt att försvara sitt skadliga bruk eller beroende.
  • Problem i arbetsgruppen – bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet, svårt att samarbeta

Tecken på skadligt bruk eller beroende av läkemedel och narkotika

Förutom ovanstående kan rödögdhet, hyperaktivitet och pupillförändringar vara sådant som kan vara tecken på skadligt bruk eller beroende.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer information om alkohol och andra droger

Här kan du ladda ner mallar för företagets alkohol- och drogpolicy, rutiner och exempel på hur en rehabiliteringsöverenskommelse kan se ut mellan en chef och en medarbetare.
Lyssna också på poddinslaget om alkohol på jobbfesten. Ska arbetsgivaren bjuda på alkohol eller inte?

Externa länkar

Hitta på sidan