Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Den tar upp skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och beroende, lagar och regler och vanliga frågor. Den tar också upp hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Ladda ner

För skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetskamraterna och har en viktig roll i det förebyggande arbetet.

Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram policys, handlingsplaner, rutiner och utbildningar. Som skyddsombud kan man också ge stöd till medarbetare, till exempel vid arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar eller i samtal med chefen. 

Om du pratar med personen själv:

  • Ta reda på de bakomliggande orsakerna – det kan ha med arbetsmiljön att göra. Fråga om personen har tagit upp frågan med sin chef.
  • Föreslå personen att söka hjälp. Erbjud att följa med personen vid ett samtal med chefen. Förklara att personen har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering.
  • Säg det du ser, men var konkret och håll dig till fakta.
  • Förbered dig – skriv ned vad du vill ha sagt och ditt mål med samtalet.
  • Kom ihåg att det formella ansvaret ligger på chefen.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer information om alkohol och andra droger

Här kan du ladda ner mallar för företagets alkohol- och drogpolicy, rutiner och exempel på hur en rehabiliteringsöverenskommelse kan se ut mellan en chef och en medarbetare.
Lyssna också på poddinslaget om alkohol på jobbfesten. Ska arbetsgivaren bjuda på alkohol eller inte?

Externa länkar

Hitta på sidan