Hoppa till huvudinnehållet

För skyddsombud

Skyddsombudet företräder arbetskamraterna och har en viktig roll i det förebyggande arbetet.

Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram policys, handlingsplaner, rutiner och utbildningar. Som skyddsombud kan man också ge stöd till medarbetare, till exempel vid arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar eller i samtal med chefen. 

Om du pratar med personen själv:

  • Ta reda på de bakomliggande orsakerna – det kan ha med arbetsmiljön att göra. Fråga om personen har tagit upp frågan med sin chef.
  • Föreslå personen att söka hjälp. Erbjud att följa med personen vid ett samtal med chefen. Förklara att personen har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering.
  • Säg det du ser, men var konkret och håll dig till fakta.
  • Förbered dig – skriv ned vad du vill ha sagt och ditt mål med samtalet.
  • Kom ihåg att det formella ansvaret ligger på chefen.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen. Hos Prevent finns tips och inspiration för en säker och trivsam arbetsplats. Vi ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. https://www.prevent.se/

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan