Hoppa till huvudinnehållet
E-handeln stängd på grund av uppgradering

Just nu går det inte att köpa utbildningar, webbutbildningar eller böcker i vår e-handel. Det går inte heller registrera sig på flertalet kostnadsfria webbutbildningar. Onsdagen den 30 november är uppgraderingen klar och köp och registrering fungerar som vanligt igen. Läs mer

Alkohol och andra droger

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Den tar upp skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och beroende, lagar och regler och vanliga frågor. Den tar också upp hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Ladda ner

För organisationen

Arbetsplatsen har stora möjligheter att påverka attityder till alkohol och andra droger och har också en viktig roll om en anställd visar sig ha ett skadligt bruk eller beroende.

Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy för hur problem ska hanteras. Det är viktigt att policyn utformas efter arbetsplatsens förutsättningar och det är bra om den är skriftlig. Om fler är med och formar policyn kommer fler att leva efter den, så ju mer förankrad policyn är, desto bättre. Policyn ska innehålla övergripande formuleringar, kopplade till mål, visioner och värderingar. Det mer konkreta, som berättar hur, ska finnas i rutinerna. 

Mall för Alkohol- och drogpolicy

Rutiner

Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur man konkret ska agera utifrån policyn. Rutinerna är beskrivningar av vad som ska göras av vem om något händer, som till exempel hur chefen ska agera om en anställd är påverkad på arbetstid och hur ett samtal ska gå till vid misstanke om riskbruk. En rutin kan också beskriva hur en rehabiliteringsutredning ska gå till.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer information om alkohol och andra droger

Här kan du ladda ner mallar för företagets alkohol- och drogpolicy, rutiner och exempel på hur en rehabiliteringsöverenskommelse kan se ut mellan en chef och en medarbetare.
Lyssna också på poddinslaget om alkohol på jobbfesten. Ska arbetsgivaren bjuda på alkohol eller inte?

Externa länkar

Hitta på sidan