Hoppa till huvudinnehållet

För organisationen

Arbetsplatsen har stora möjligheter att påverka attityder till alkohol och andra droger och har också en viktig roll om en anställd visar sig ha ett skadligt bruk eller beroende.

Alkohol- och drogpolicy

En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy för hur problem ska hanteras. Det är viktigt att policyn utformas efter arbetsplatsens förutsättningar och det är bra om den är skriftlig. Om fler är med och formar policyn kommer fler att leva efter den, så ju mer förankrad policyn är, desto bättre. Policyn ska innehålla övergripande formuleringar, kopplade till mål, visioner och värderingar. Det mer konkreta, som berättar hur, ska finnas i rutinerna. 

Rutiner

Arbetsgivaren ska ha rutiner för hur man konkret ska agera utifrån policyn. Rutinerna är beskrivningar av vad som ska göras av vem om något händer, som till exempel hur chefen ska agera om en anställd är påverkad på arbetstid och hur ett samtal ska gå till vid misstanke om riskbruk. En rutin kan också beskriva hur en rehabiliteringsutredning ska gå till.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen. Hos Prevent finns tips och inspiration för en säker och trivsam arbetsplats. Vi ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. https://www.prevent.se/

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan