Hoppa till huvudinnehållet

För chefen

I uppdraget som chef ingår att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och förebygga att medarbetare blir sjuka eller råkar ut för olyckor.

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem där du som chef har ett formellt ansvar att agera. Du ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och har rätt att skicka hem en medarbetare som kommer till jobbet påverkad. 

Kulturen på arbetsplatsen

Som chef är du en viktig förebild. Ditt agerande visar hur arbetsplatsen ser på alkohol och andra droger. Om du är tydlig och informerar om vilken policy som gäller är risken mindre att det utvecklas en osund alkoholkultur. I det här arbetet ingår att ta initiativ till att ta fram en policy, skapa rutiner och aktivitetsplaner. Det är viktigt att du lever som du lär. 

Vänta inte

Många chefer är osäkra på vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra. Då är det viktigt att skaffa sig kunskap. Att vänta löser inte problemet, utan det är det sämsta alternativet. Misstänker du att en medarbetare har problem med alkohol eller andra droger är sannolikheten stor att problemet funnits en längre tid. Även om personen försöker dölja problemen märker omgivningen ofta att något är fel. Det är vanligt att arbetskamraterna är de första att uppmärksamma att någon förändras. Men det kan finnas en rädsla för att ingripa.

Om någon kommer påverkad

Chefen ansvarar för bedömningen av om personen kan utföra sina arbetsuppgifter och kan erbjuda personen drogtest för att fria sig från misstanke. Se till att personen kommer hem säkert. Kräv att personen kommer till jobbet nykter eller opåverkad dagen efter, och ta kontakt om den anställde inte kommer. Om du misstänker skadligt bruk eller beroende bör du förbereda dig inför ett samtal med personen, se Det nödvändiga, viktiga samtalet.

Rehabiliteringsansvar

När det konstaterats att någon har ett skadligt bruk eller beroende som personen själv inte kan ta sig ur, behöver du ta initiativ till att medarbetaren får möjlighet till rehabilitering. Målet med rehabilitering är att personen ska kunna fortsätta jobba och vara anställd. I rehabiliteringsarbetet kan du som arbetsgivare behöva ta hjälp av någon som är expert på området. 

Chefen och arbetsgruppen under rehabiliteringen

Det är viktigt att du som chef är delaktig i hela behandlingen och följer upp hur den fungerar för din medarbetare. Du kan också till exempel behöva anpassa arbetsuppgifterna under tiden en person är under behandling. Kom även ihåg att arbetsgruppen kan ha frågor och känna oro. Svara på det du kan, men glöm inte bort din tystnadsplikt.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen. Hos Prevent finns tips och inspiration för en säker och trivsam arbetsplats. Vi ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. https://www.prevent.se/

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan