Hoppa till huvudinnehållet

Kemiguiden

Ta hjälp av KemiGuiden för att få kunskap kring hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Kemiguiden är till för företag som använder kemiska produkter och ämnen i sin verksamhet.

Till Kemiguiden

Kemihjälpen

Kom igång med kemikaliearbetet snabbt och enkelt på din arbetsplats. Vi vill underlätta för dig som behöver komma igång med en säker kemikaliehantering och en god riskbedömning! 

Till Kemihjälpen fördjupning

Isocyanater

Isocyanater kan man komma i kontakt med vid framställning av produkter i polyuretanplast (PUR) eller vid användning av PUR-baserade lacker, färger, limmer, bindemedel och tätningsmaterial.

Det finns allvarliga hälsorisker förknippade med isocyanater och det är därför viktigt att arbetet planeras och utförs på ett säkert sätt. Till hälsoeffekterna hör irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med isocyanater kan ge hudeksem.

När PUR värms upp, till exempel genom heta arbeten eller en brand, kan isocyanater frigöras i luften. Några exempel på där det finns risk för att isocyanater bildas är slipning av lackerad bilplåt, svetsning i skumisolerade rör och vindrutedemontering. Läs mer om isocyanater vid heta arbeten här.

Materialet Arbeta säkert med isocyanater finns att ladda ner kostnadsfritt. Det innehåller en allmän del med fakta om isocyanater och deras påverkan på hälsan, lagkrav, förebyggande arbete och skyddsåtgärder. Det finns även riktade informationsblad för byggindustrin, elektronikindustrin och fordonsverkstad samt heta arbeten, limning och sprutmålning.

Det här är en skrift om hur man kan undvika risker och jobba säkrare med isocyanater.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer om isocyanater

Skriften Arbeta säkert med isocyanater kompletteras av dokument för flera olika branscher där det är vanligt med isocyanater.

Använd gärna frågeformuläret nedan för att ta reda på om det finns risk för att det förekommer isocyanater på arbetsplatsen.

Tips på mer information

Hitta på sidan