Hoppa till huvudinnehållet

Diisocyanater

Det finns allvarliga hälsorisker kopplade till diisocyanater. Här finns bland annat en kostnadsfri skrift med fakta och goda råd, och några frågeformulär för att ta reda på om det finns risk för att det förekommer diisocyanater på arbetsplatsen.

Diisocyanater kan man komma i kontakt med vid framställning av produkter i polyuretanplast (PUR) eller vid användning av PUR-baserade lacker, färger, limmer, bindemedel och tätningsmaterial.

Det finns allvarliga hälsorisker förknippade med diisocyanater och det är därför viktigt att arbetet planeras och utförs på ett säkert sätt. Till hälsoeffekterna hör irritation i luftvägarna, nästäppa, rinnsnuva, rethosta, ögonirritation och huvudvärk. Den som utsätts för isocyanater kan även få nedsatt lungfunktion eller astma och direktkontakt med diisocyanater kan ge hudeksem.

Vid heta arbeten

När PUR värms upp, till exempel genom heta arbeten eller en brand, kan diisocyanater frigöras i luften. Några exempel på där det finns risk för att diisocyanater bildas är slipning av lackerad bilplåt, svetsning i skumisolerade rör och vindrutedemontering.

Diisocyanater vid heta arbeten

Arbeta säkert med isocyanater

Arbeta säkert med isocyanater

Det här är en skrift om hur man kan undvika risker och jobba säkrare med isocyanater. Den innehåller fakta om påverkan på hälsan, lagkrav, förebyggande arbete och skyddsåtgärder. Det finns även riktade informationsblad för byggindustrin, elektronikindustrin, fordonsverkstad samt heta arbeten, limning och sprutmålning.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Mer om isocyanater

Skriften Arbeta säkert med isocyanater kompletteras av dokument för flera olika branscher där det är vanligt med isocyanater.

Använd gärna frågeformuläret nedan för att ta reda på om det finns risk för att det förekommer isocyanater på arbetsplatsen.

Tips på mer information

Kemiska risker

KemiGuiden

Hitta på sidan

Kemiguiden

Ta hjälp av KemiGuiden för att få kunskap kring hur du förbättrar säkerheten och minskar de kemiska hälsoriskerna på din arbetsplats. Kemiguiden är till för företag som använder kemiska produkter och ämnen i sin verksamhet.