Hoppa till huvudinnehållet

Asbest

Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Här finns filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet.

Filmer om asbest

Asbest film 1: Asbest inom byggsektorn

Om asbest i arbetsmiljön. För dig som arbetar med bygg- eller installationsarbete är det viktigt att känna till hur du undviker att bli exponerad för asbest vid exempelvis rivning eller renovering. Till filmerna hör diskussionsfrågor att använda vid arbetsplatsträffar och utbildning.

  1. Asbest film 1: Asbest inom byggsektorn

  2. Asbest film 2: Var kan man hitta asbest?

  3. Asbest film 3: Om man misstänker eller hittar asbest

  4. Asbest film 4: Om provtagning

  5. Asbest film 5: Om man blir exponerad för asbest

Användningen av asbest är helt förbjuden i Sverige sedan 1982, men ämnet finns fortfarande kvar i byggnader, maskiner och fartyg som är äldre än så. Den största risken för exponering finns till exempel i samband med rivning, reparationer och underhåll.

För dig som arbetar med bygg- eller installationsarbete är det viktigt att veta att du aldrig får jobba i miljöer där det finns asbest. Om asbest upptäckts ska miljön saneras av personal som har tillstånd av Arbetsmiljöverket, särskilda kunskaper och skyddsutrustning.

Materialet på denna sida passar bra att användas vid till exempel arbetsmiljöutbildningar eller arbetsplatsträffar. Det kan också användas inom yrkesskolor.

Asbest – säkert så länge vi gör rätt

Här finns broschyren och planschen "Asbest – säkert så länge vi gör rätt" som du kan ladda ner och skriva ut.

Folder

Plansch

Checklistor

Checklista om asbest

Prevents övriga checklistor

Asbest - arbeta på rätt sätt (pdf)

Asbest - arbeta på rätt sätt (pdf)

Boken ger dig praktisk vägledning för arbete med asbest, information om hälsorisker och hur du kan skydda dig.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Lagar och regler om arbetsmiljö

Asbest (AFS 2006:1)

Externa länkar

Arbetsmiljöverket om asbest

Installatörspodden avsnitt 18 – om asbest

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.