Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ledarskap

Ett aktivt ledarskap är sammansatt av flera delar. Det handlar om att arbeta med utveckling för såväl människor som organisation, och det innebär också att jobba med arbetsmiljöfrågor. För att vara en bra ledare är det viktigt att den egna arbetsmiljön är tillfredsställande.

Som ledare jobbar man med utveckling – både människors utveckling och verksamhetens. En av nycklarna till framgång är att ligga steget före i planeringen.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Ofta är det svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan då delegeras, men ansvaret ligger fortfarande hos arbetsgivaren. 

Förebyggande arbete är det mest effektiva och lönsamma sättet att förebygga ohälsa och olycksfall på jobbet. Det är viktigt att vara uppmärksam på signaler om att något inte står rätt till.

Det ställs höga krav på chefer, inte minst när det gäller arbetsmiljöarbetet. För att klara av uppdraget är det nödvändigt att själv ha en bra arbetsmiljö.