Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tecken på drogproblem

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen eller symtomen på allvar.

Tecken på arbetsplatsen kan vara:

  • Förändrat beteende – rastlöshet, nervositet, håglöshet, nedstämdhet, retlighet eller tendens att isolera sig.
  • Sämre arbetsprestation – sämre koncentration, fler misstag, glömmer saker.
  • Frånvaro – ökad frånvaro, tillfällig frånvaro, sen ankomst, går för tidigt, söker semester och kompensationsledighet samma dag eller i efterskott, är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.
  • Försvarar droganvändning – olika sätt att försvara sitt skadliga bruk eller beroende.
  • Problem i arbetsgruppen – bortförklaringar, frånvaro som påverkar arbetet, svårt att samarbeta.

Tecken på skadligt bruk eller beroende av läkemedel och narkotika

Förutom ovanstående är

  • rödögdhet
  • hyperaktivitet
  • pupillförändringar.

Artiklar från Arbetsliv