Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

För skyddsombud om alkohol och andra droger

Skyddsombudet företräder arbetskamraterna och har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram policys, handlingsplaner, rutiner och utbildningar. Som skyddsombud kan man också ge stöd till medarbetare, till exempel vid arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar eller i samtal med chefen. 

Om du pratar med personen själv:

  • Ta reda på de bakomliggande orsakerna – det kan ha med arbetsmiljön att göra. Fråga om personen har tagit upp frågan med sin chef.
  • Föreslå personen att söka hjälp. Erbjud att följa med personen vid ett samtal med chefen. Förklara att personen har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering.
  • Säg det du ser, men var konkret och håll dig till fakta.
  • Förbered dig – skriv ned vad du vill ha sagt och ditt mål med samtalet.
  • Kom ihåg att det formella ansvaret ligger på chefen.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv