Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om alkohol och andra droger för anställda

Det är vanligt att problem med alkohol upptäcks av arbetskamraterna. Som anställd ska du bidra till en bra och säker arbetsmiljö, vilket innebär att du inte kan blunda för problem och säkerhetsrisker.

Arbetskamrat och medberoende

Det är viktigt att direkt prata med personen det gäller eller ta upp saken med chef eller arbetsledare. En person som är påverkad på jobbet kan vara en säkerhetsrisk både för sig själv och andra. 

En person som du tycker verkar ha problem kan behöva hjälp. Samtidigt kan det kännas svårt att agera. Både nära anhöriga och arbetskamrater kan vara medberoende, det vill säga anpassa sitt eget beteende efter den som har problem. Det bästa du kan göra är att visa vad du ser och säga till. Att skydda en kollega är en björntjänst, och likaså att täcka upp och själv göra personens jobb.

Misstänker du att något är fel, har du ofta rätt. Om någon luktar alkohol eller verkar påverkad på något sätt – berätta direkt för personen vad du ser, och för din chef eller skyddsombud. Var saklig, säg vad du ser och hur det påverkar dig och jobbet.

Artiklar från Arbetsliv