Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Alkohol och andra droger

 

En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg. Likaså rutiner för hur man ska göra göra om man misstänker skadligt bruk eller om någon kommer påverkad till jobbet.

Tips och råd för organisationen

Skadligt bruk är ett arbetsmiljöproblem där den som är chef har ansvar att agera. Många chefer är osäkra på vad som är tillåtet att göra, men att vänta löser inte problemet.

Till För chefen

Det är vanligt att problem med alkohol eller andra droger upptäcks av arbetskamraterna. Som anställd är det viktigt att inte blunda för problem och säkerhetsrisker.

Läs mer