Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger på jobbet

Det kan vara svårt att prata om de problem alkohol skapar, eftersom alkohol är en så accepterad del av vårt samhälle. Men det är viktigt att se och prata om problemen. Här finns råd och tips om allt från förebyggande arbete till vad man kan göra om någon kommer påverkad till jobbet.

Förebygg

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga. Därför behöver varje företag och arbetsgivare ha en tydlig hållning i frågan. En alkohol- och drogpolicy är ett viktigt verktyg som gör det lättare för företaget att agera. Det ska också finnas rutiner som beskriver vem som ska göra vad.

Förebygg

Upptäck

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dem från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen på allvar.

Upptäck

Agera

Det är chefen som har ansvar att agera om någon har problem med alkohol eller andra droger, men många chefer är osäkra på vad som är tillåtet att göra. Då är det viktigt att skaffa sig kunskap. Att vänta löser inte problemet, utan är det sämsta alternativet.

Agera

Externa länkar

Hitta på sidan