Hoppa till huvudinnehållet

Alkohol och andra droger på jobbet

Det kan vara svårt att prata om de problem alkohol skapar, eftersom alkohol är en så accepterad del av vårt samhälle. Men det är viktigt att se och prata om problemen. Här finns råd och tips om allt från förebyggande arbete när det gäller alkohol och droger till vad man kan göra om någon kommer påverkad till jobbet.

Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet och på så sätt få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen. Hos Prevent finns tips och inspiration för en säker och trivsam arbetsplats. Vi ägs av arbetsgivare och fackförbund tillsammans. https://www.prevent.se/

  1. Alkohol och andra droger på jobbet – Samtalet

  2. Alkohol och andra droger på jobbet – Upptäck

  3. Alkohol och andra droger på jobbet – Agera

  4. Alkohol och andra droger på jobbet – Förebygg

Tecken på drog- och alkoholproblem

Tecken på riskbruk, skadligt bruk och beroende kan vara tydliga eller mindre tydliga. Det kan ibland vara svårt att skilja dessa tecken från symtom som har att göra med andra personliga problem. Men oavsett vad som ligger bakom är det viktigt att ta tecknen eller symtomen på allvar.

Tecken på drog- och alkoholproblem

Förebygg alkohol och droger

Alkohol och andra droger är en angelägen arbetsmiljöfråga. Därför behöver varje företag och arbetsgivare ha en tydlig hållning i fråga om alkohol och andra droger. Tänk på att  arbetsplatsens syn på – och förhållande till – alkohol och andra droger kan ha stor påverkan på de anställdas förhållningssätt när det gäller alkohol och andra droger.

Förebygg alkohol och droger på jobbet

Mall för policy, handlingsplan och rutiner

Det är lättare för företaget att agera när det finns en policy och konkreta rutiner för hur man ska agera i frågor som rör alkohol och andra droger. Arbetet med att ta fram policyn kan vara ett bra tillfälle att tänka igenom om företaget ska servera alkohol på fester, vikten av att erbjuda alkoholfria alternativ och hur man ställer sig till att ge bort alkohol i present.

Vem gör vad?

Det är chefen som har ansvar att agera vid skadligt bruk, men många chefer är osäkra på vad som är tillåtet att göra. Skyddsombudet ska vara med i det övergripande arbetet med att ta fram policy handlingsplaner, rutiner och utbildningar. Här kan du läsa mer om vem som gör vad.

Organisationen

Chefen

Skyddsombudet

Alla anställda

Alkohol och andra droger (pdf)

Alkohol och andra droger (pdf)

Det här är en skrift om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Externa länkar

Hitta på sidan