Hoppa till huvudinnehållet

Kontorsarbete och arbetsmiljö

Kontorsarbete kan utföras antingen i kontorslokaler eller på distans. Många företag tillämpar hybridarbete, där kontors- och distansarbete kombineras. Här har vi samlat sådant som är bra att tänka på för att skapa riktigt bra förutsättningar för kontorsarbete.

Kontorsarbete

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om och i vilken omfattning distans- och hybridarbete ska tillämpas, men det brukar bli bäst om chefer och skyddsombud jobbar med frågan tillsammans. 

Riskbedömning

För att riskbedöma kontorsmiljön är det bra att ta hjälp av en checklista. Den kan användas av chef och skyddsombud under en skyddsrond. För checklistor vid distansarbete, se sidan om distansarbete.

Checklista Allmän skyddsrond Kontor

Prevents samtliga checklistor

Digitala system

Här finns två checklistor för att undersöka de digitala systemen, både enskilda system och övergripande.

Digitala system – övergripande

Digitala system – enskilda

Ergonomi

På webbsidorna om ergonomi kan du läsa mer om sådant som ljud, ljus, och arbete vid bildskärm. Där finns också checklistor att använda.

Ergonomi

Distans- och hybridarbete

Här finns sidor med tips, råd och checklistor om distans- och hybridarbete.

Distansarbete

Hybridkontor

Utbildning: Det hybrida kontoret

Utbildning: Det hybrida kontoret

Det hybrida arbetssättet innebär både utmaningar och möjligheter. Utbildningen ger kunskap om hur ni kan skapa teamkänsla och psykologisk trygghet i arbetsgrupper där medarbetarna inte alltid är på samma plats.

Visa utbildning

4.800 kr exkl. moms

Vad passar bäst för oss?

Vad som passar bäst för just er beror på verksamhetens behov. Frågor att tänka igenom tillsammans: 

 • Hur mycket möten ni har.
 • Hur hybridmöten fungerar (till exempel tekniken).
 • Om några alltid är på distans (global eller regional verksamhet).
 • Om medarbetare behöver stöd på plats (nya eller tillfälliga medarbetare).
 • Hur teknik och säkerhet funkar på distans. 
 • Fördelar och nackdelar med flexibilitet enligt medarbetare och chefer.
 • Kontorslokalernas kapacitet.

Hur ska kontorsmiljön utformas?

Hur kontoret bäst utformas beror på sådant som hur många som kommer att vistas där samtidigt och vilken typ av aktiviteter som utförs, till exempel möten eller koncentrationskrävande arbete. Frågor att tänka igenom tillsammans: 

 • Aktivitetsanalys – hur ser fördelningen ut hos er (möten, koncentrationskrävande arbete, videomöten) - gör gärna en enkät. 
 • Nyttjandegradsmätning – hur används kontoret i dag? 
 • Olika typer av kontorslösningar (egna rum, öppet landskap, aktivitetsbaserat).
 • Önskemål från medarbetare, samverkan.
 • Riskbedömning vid förändring av arbetsmiljön.

Aktivitets- och nyttjandegradsmätning

En kontorsförändring kan gärna inledas med en aktivitetsanalys och nyttjandegradsmätning. Det ger en bild av nuläget och framtida behov.  

Aktivitetsanalys och nyttjandegradsmätning i två steg

Förändring av kontoret

Om ni förändrar kontorsarbetet, antingen kontorsmiljön eller hur arbetet är organiserat, behöver ni göra en riskbedömning. Den görs bäst av chef och skyddsombud tillsammans. 

Riskbedömning

Metoder vid förändringsarbete

Särskilda anpassningar

Ibland behövs särskilda anpassningar för några medarbetare.  Arbetsplatsdialogen är ett verktyg för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa och kunna agera så tidigt som möjligt.

Arbetsplatsdialogen

Externa länkar

Aktivitetsbaserade kontor (Region Stockholm)

Hitta på sidan