Hoppa till huvudinnehållet
Tekniska problem med nyhetsbrev och mejlskolor

Just nu går det inte att anmäla sig till våra nyhetsbrev och mejlskolor. Vi jobbar med att lösa problemet.

Introduktion

Den som är nyanställd behöver få den senaste informationen om arbetsplatsen. Statistik visar att det är nyanställda som oftast drabbas av skador. En mängd olyckor inträffar den första timmen, dagen eller veckan på jobbet. 

Introduktionen är ett unikt tillfälle att ge den som är ny, har kommit tillbaka efter till exempel föräldraledighet eller har fått en ny roll på kunskaper om företaget, arbetskamraterna, yrket och arbetsplatsen. Men även om risker och hur de ska hanteras.

Den som är nyanställd har rätt att få information om hur arbetet ska utföras och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Introduktionen ska ge den anställde

  • Uppfattning om de egna arbetsuppgifterna och sambandet med andras.
  • Inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att introducera nyanställda. Särskilt viktigt är det att introducera unga arbetstagare, som inte har tidigare arbetslivserfarenhet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Introduktion

Inhyrande företag

Uthyrande företag

Minderårigas arbetsmiljö

Vissa arbetsuppgifter får minderåriga, det vill säga personer som inte fyllt 18 år, inte alls utföra. Det handlar till exempel om tillåtna eller otillåtna arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning. Regler för minderårigas arbetsmiljö finns i Arbetsmiljöverkets AFS 2012:3 och ser olika ut beroende på ålder.

Planera en introduktion

Planering

Aktiviteter

Uppföljning

Tänk på att

Regler för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft är arbetsgivare och har fullt arbetsmiljöansvar för sina anställda. Det gäller även när de anställda är uthyrda till ett kundföretag. Kundföretaget ansvarar för arbetsuppgifterna i sin verksamhet och måste vidta alla eventuella skyddsåtgärder.

Externa länkar

Unga i arbetslivet (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen