Hoppa till huvudinnehållet

Introduktion eller onboarding

Den som är nyanställd behöver få information om arbetsplatsen. Introduktionen är ett unikt tillfälle att berätta om företaget, arbetskamraterna och arbetsplatsen, men även om vilka risker som finns och hur de ska hanteras

Två människor i samtal
Bild: Bengt Alm

Oavsett om en person är nyanställd, kommit tillbaka efter föräldraledighet eller sjukskrivning eller har fått en ny roll inom företaget är det viktigt med introduktion.

Den som är nyanställd har rätt att få information om hur arbetet ska utföras och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Introduktionen ska ge den anställde

  • Uppfattning om de egna arbetsuppgifterna och sambandet med andras.
  • Inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är arbetsgivare skyldiga att introducera nyanställda. Särskilt viktigt är det att introducera unga arbetstagare, som inte har tidigare arbetslivserfarenhet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Introduktion

Inhyrande företag

Uthyrande företag

Minderårigas arbetsmiljö

Vissa arbetsuppgifter får minderåriga, det vill säga personer som inte fyllt 18 år, inte alls utföra. Det handlar till exempel om tillåtna eller otillåtna arbetsuppgifter och arbetstidens förläggning. Regler för minderårigas arbetsmiljö finns i Arbetsmiljöverkets AFS 2012:3 och ser olika ut beroende på ålder.

Planera en introduktion

Planering

Aktiviteter

Uppföljning

Tänk på att

Introduktion inom industrin

Introduktion inom industrin

Inom industrin är säkerheten ofta extra viktig. Här finns en guide och annan information framtagen särskilt för introduktion inom industrin.

Introduktion inom industrin

Regler för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft är arbetsgivare och har fullt arbetsmiljöansvar för sina anställda. Det gäller även när de anställda är uthyrda till ett kundföretag. Kundföretaget ansvarar för arbetsuppgifterna i sin verksamhet och måste vidta alla eventuella skyddsåtgärder.

Externa länkar

Unga i arbetslivet (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.