Hoppa till huvudinnehållet

Hur mycket kan vi spara?

Hur mycket pengar kan samhället spara på bättre it-lösningar som stöder behoven och tillför den nytta man vill ha? Följande beräkning bygger på siffror från SCB, Statistikdatabasen.

Antal arbetade timmar (motsvarande heltidstjänster) i Sverige 2016

Under året producerades 150,8 miljoner arbetstimmar. Med 40 timmars arbetsvecka ger det 3,77 miljoner heltidstjänster.

Enligt SCB var snittlönen för en heltid under 2016 = 393 600 kronor.

Det ger en total lönesumma på 3 770 000 * 393 600 = 1 483 870 000 000, dvs ca 1 484 miljarder kronor.

Datorstött arbete i Sverige 2015

  • 21 % utförde 100% av sitt arbete i direkt interaktion med digitala system.
  • 49 % arbetade mer än 50 % av sin arbetstid i interaktion med digitala system.
  • 84 % använde sig dagligen av digitala system i arbetet.

(Källa: Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik)

21 + (49-21) * 0,5 = 21+14 = 35%

(35 % (84-49) av alla arbetade mellan 0 och 50 % av sin tid i direkt interaktion med digitala system)

Det är därför rimligt att anta att drygt 40 % av allt arbete är 2015 skedde i direkt interaktion med digitala system. Är 2016 var det med stor sannolikhet inte mindre.

Besparing genom effektivisering av arbetet

Antag att bättre och effektivare digitala system kan ge en effektivisering på 5 % (vilket troligen är en klar underskattning, undersökningar från t ex Unionen pekar på högre siffror). 

Då blir den totala besparingen i kronor, räknat enbart på lönekostnaden, givet att 40 % av arbetet är digitaliserat:

1 484 * 0.4 * 0.05 = 29,7 miljarder per år

Dvs c:a 30 miljarder kronor per år!

Detta är alltså enbart räknat på den direkta lönesumman. Arbetsgivarens kostnader är givetvis totalt sett mycket högre.

Hitta på sidan