Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Därför använder vi Introduktionsguiden

 • Med Introduktionsguiden vet jag att ingenting viktigt missas.

  Emelie Olsson, Vd Hellmans förlag

 • Alla som har en uppgift i introduktionen kan enkelt ta del av programmet och bocka av genomförda aktiviteter allt eftersom de utförts.

  Mårten Gunnartz, PTK

 • En genomtänkt introduktion är en god investering för framtiden.

  Jan Arvidsson, Svenskt Näringsliv

 • Med introduktionsguiden är det enkelt för chef och skyddsombud att utforma en bra rutin och plan för introduktion tillsammans.

  Krister Colde, LO 

 • Introduktionsguiden fungerar lika bra för en nyanställd som för den som är åter i arbete, eller som har fått nya arbetsuppgifter.

  Frida Fossland, Projektledare Prevent