Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vi bygger nytt

Du kan för tillfället inte skapa några introduktionsprogram men du kan läsa om vinsterna med bra introduktioner. Inom kort lanseras nya Introduktionsguiden som har ett enklare arbetsflöde och en tydligare design. Faktainnehållet är detsamma. 

Se hur enkelt det är att komma igång med introduktionsguiden

 • Med Introduktionsguiden vet jag att ingenting viktigt missas.

  Emelie Olsson, Vd Hellmans förlag

 • Alla som har en uppgift i introduktionen kan enkelt ta del av programmet och bocka av genomförda aktiviteter allt eftersom de utförts.

  Mårten Gunnartz, PTK

 • En genomtänkt introduktion är en god investering för framtiden.

  Jan Arvidsson, Svenskt Näringsliv

 • Med introduktionsguiden är det enkelt för chef och skyddsombud att utforma en bra rutin och plan för introduktion tillsammans.

  Krister Colde, LO 

 • Introduktionsguiden fungerar lika bra för en nyanställd som för den som är åter i arbete, eller som har fått nya arbetsuppgifter.

  Frida Fossland, Projektledare Prevent