Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö vid distansarbete

Bild: Bengt Alm

Vid arbete hemma behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chef och anställd kan fylla i tillsammans. Fundera gärna igenom frågorna i förväg. Det finns också en checklista som företaget kan använda för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen.

Riskbedömning av arbetsmiljön

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i arbetsmiljöarbetet. Checklistorna om distansarbete är en bra hjälp för det. Här kan du läsa mer om riskbedömning av arbetsmiljön.

Riskbedömning

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i hemmet. Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön, ska arbetstagarna delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. Arbetsgivaren är i allmänhet skyldig att förse distansarbetaren med de verktyg som behövs för arbetet, som dator, mobiltelefon och teknisk support. Många organisationer har egna riktlinjer för arbete på distans, och ibland regleras distansarbete i kollektivavtalet.

Tips och råd vid distansarbete

Här har vi samlat sådant som är bra att tänka på vid distansarbete för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Tips och råd vid distansarbete

Hybrid- och kontorsarbete

Här finns tips, råd och checklistor om hybrid- och kontorsarbete

Kontorsarbete

Hybridkontor

Tips på mer information

Utbildning: Det hybrida kontoret

Utbildning: Det hybrida kontoret

Det hybrida arbetssättet innebär både utmaningar och möjligheter. Utbildningen ger kunskap om hur ni kan skapa teamkänsla och psykologisk trygghet i arbetsgrupper där medarbetarna inte alltid är på samma plats.

Visa utbildning

4.800 kr exkl. moms

Externa länkar

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.