Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vad kan du göra som skyddsombud?

Som skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, kan du fånga upp signaler på stress hos de anställda. Genom att förmedla den upplevda stressnivån till arbetsgivaren finns möjlighet att sätta in åtgärder på ett tidigt stadium. Du kan också vara med och starta ett förebyggande arbete. I rollen som skyddsombud har du tystnadsplikt.

Praktiska råd

Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera en alltför stressig arbetssituation. Här kommer några råd på vägen.

Fånga upp tidiga signaler

Visar dina kolleger tecken på stress eller säger att de känner sig stressade? Står kraven i relation till den kontroll över situationen de anställda upplever och det stöd de kan få? Genom att exempelvis ta upp ämnet på personalmöten kan man uppmärksamma tecken på stress i ett tidigt skede. Då är det mycket lättare att åtgärda. Du kan också tillsammans med arbetsgivaren göra en mer omfattande undersökning genom till exempel enkäten om OSA.

Samverkan

Varken arbetsgivaren eller arbetstagaren vinner på ett stressigt arbetsklimat, och som skyddsombud har du stora möjligheter att medverka till att alla på företaget samverkar för att skapa en bra arbetsplats med rimlig arbetsbelastning, stöd och tid för återhämtning. Använd din roll som skyddsombud till att bidra till ökad samverkan och till att informera om läget på möten med arbetsgivaren.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2020-02-03 Länk till artiklar om stress