Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stress

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ.

I många situationer är stress en positiv reaktion som man inte vill vara utan. Det är när kraven blir större än förmågan att klara av dem som stressen blir negativ. Men det går att göra något åt för hög stress på jobbet. Här får du goda råd om vad du kan göra i din roll som till exempel anställd eller chef.

Vad är stress?

Det är bra att vara uppmärksam på symtom på stress på jobbet, både för egen del och hos andra. Vanliga signaler är mycket övertid, missnöje med arbetet, svårt att samarbeta och att ofta råka i konflikt med andra. 

Mer om vad stress är

Goda råd till dig som anställd

Reflektera över vilka krav du känner både privat och i arbetslivet. Hur påverkar de varandra? Försök reda ut vad som stressar dig. Ta gärna hjälp av en annan person. Ibland är det bra att göra en lista.

För dig som anställd

Goda råd till dig som chef

Många chefer är själva anställda och har en chef. Se över din arbetssituation och be om hjälp om arbetsbördan är för stor. Mår  du själv bra på jobbet har du lättare att vara en bra chef och hjälpa andra.

För dig som chef