Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skärvätskor

Skärvätska används för att kyla, smörja och transportera bort spån som bildas vid skärande metallbearbetning. Om du får skärvätskor på huden kan du få hudbesvär och andas du in skärvätskedimma kan det ge luftvägsbesvär. På sikt kan dessa besvär förvärras till eksem, allergisk alveolit och astma. Drabbas du av hudbesvär eller luftvägsbesvär och arbetar med skärvätskor måste du kanske byta arbetsuppgifter eller arbete. 

Luftvägs- och hudbesvär beror ofta på flera orsaker som samverkar. Det handlar i första hand om i vilken omfattning och hur man kommer i kontakt med skärvätskor i arbetet, men också om hur känslig du är. Om du arbetar rätt med skärvätskor, kan du förebygga både hud- och luftvägsbesvär.

I foldern Arbeta säkert med skärvätska får du veta hur du arbetar säkert med skärvätskor. Dessutom finns en checklista som hjälper dig att gå igenom arbetet med skärvätskor för att hitta områden där ni eventuellt måste förbättra era rutiner.

Ladda ner foldern Arbeta säkert med skärvätska
Till checklistan Skärvätskor

Relaterade länkar