Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Introduktion på jobbet

Den som är nyanställd eller har kommit tillbaka till arbetet efter exempelvis föräldraledighet behöver få den senaste informationen om arbetsplatsen och det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Statistik visar att det är de nyanställda som oftast drabbas av skador i arbetet. En mängd olyckor inträffar den första timmen, dagen eller veckan på jobbet. 

Introduktionen är ett unikt tillfälle att ge den som är ny, har haft en längre frånvaro eller har fått en ny roll på arbetsplatsen kunskaper om företaget, arbetskamraterna, yrket och arbetsplatsen. Men även om risker och hur de ska hanteras.

Den nyanställde har rätt att få information om hur arbetet ska utföras och om arbetsplatsen och arbetsmiljön i stort.

Introduktionen bör svara på frågor som:

  • Vem har ansvaret?
  • Vem vänder man sig till i olika situationer?
  • Vilka är rättigheterna och skyldigheterna?   

Den som är nyanställd måste få rimlig tid att lära sig arbetet och rutinerna innan det ställs prestationskrav. Det är bra om informationen i introduktionen även finns nedskriven till exempel i en personalhandbok eller på ett intranät. 

Under introduktionen bör det finnas möjligheter att ställa frågor och få information om företaget, arbetet, utvecklingsmöjligheter med mera. De förväntningar som arbetsgivare och anställda har på varandra ska kunna diskuteras utan tidspress.

Artiklar från Arbetsliv