Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Flexibelt arbete

Dagens teknik har förändrat förutsättningarna i arbetslivet för många. Det blir allt vanligare att själv kunna styra över var och när man utför sina arbetsuppgifter. Friheten ger stora möjligheter. Man slipper ägna timmar åt att pendla till sin arbetsplats, man kan styra sin egen arbetstid och det är enklare att kombinera jobb med familjeliv.

Det flexibla, gränslösa arbetet innebär även utmaningar. Många är uppkopplade och därmed tillgängliga nästan jämt, och arbetstid och fritid flyter ihop. Flexibiliteten ställer höga krav på var och en att själv se till att stänga av telefonen eller låta bli att kolla mejl. Olika människor kan behöva olika strategier för att klara av det gränslösa arbetet. Det är också viktigt att arbetsgivaren uppmanar de anställda att sätta gränser och se till att få tillräckligt med återhämtning.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-09-04 Många jobbar på fritiden
Publicerad 2019-09-05 "Tydligare kommunikation behövs"