Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Distansarbete

Mobiltelefoner, bärbara datorer och möjlighet att koppla upp sig gör det enklare att arbeta utanför den egna arbetsplatsen. Distansarbete har flera fördelar, men det finns också fallgropar.

Många jobbar regelbundet hemifrån en till flera dagar i veckan eller ett par timmar per dag. En av de stora fördelarna är tidsvinsten i och med att man slipper resor till och från jobbet. Men det kan vara svårt att sätta gränsen mellan jobb och privatliv.

För att undvika problem är det bra att veta vilka regler som gäller. Hur arbetar man exempelvis IT-säkert och ergonomiskt? Vilka försäkringar gäller? Många organisationer har riktlinjer för arbete på distans och ibland reglerar kollektivavtalet distansarbete.

Det kan vara svårt att få till en funktionell arbetsplats i hemmet, men en bra arbetsmiljö är viktig om man ska jobba längre stunder. Då räcker det inte med en plats vid köksbordet. Är arbetsgivare och anställd överens om att en viss del av arbetet ska göras på distans är det arbetsgivarens ansvar att se till att det finns bra förutsättningar för det.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv