Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Distansarbete

Inom många yrken finns det möjlighet att jobba på distans hela eller delar av arbetstiden. Distansarbete innebär fördelar, men det finns också nackdelar.

För- och nackdelar

Till fördelarna med att jobba hemifrån hör tidsvinsterna när man slipper resa till och från jobbet, att det är enklare att få ihop livspusslet och att det kan vara lättare att koncentrera sig. Till nackdelarna hör en ökad svårighet att skilja på jobb och fritid, mindre social gemenskap och ofta sämre ergonomiska förutsättningar. För arbetsgivaren kan distansarbete vara ett sätt att locka till sig kompetenta medarbetare, samtidigt som det är krävande att leda på distans och ger sämre kontroll.

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön oavsett om arbetsplatsen är i företagets lokaler eller i hemmet. Både arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller. Den anställde ska delta i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera risker som skulle kunna leda till sjukdom eller olycksfall. Arbetsgivaren är i allmänhet skyldig att förse distansarbetaren med de verktyg som behövs för arbetet, som dator, mobiltelefon och teknisk support.

Organisationens riktlinjer

För att undvika problem är det bra att veta vilka regler som gäller. Hur arbetar man exempelvis IT-säkert och ergonomiskt? Vilka försäkringar gäller? Många organisationer har riktlinjer för arbete på distans och ibland reglerar kollektivavtalet distansarbete.

Bra arbetsmiljö i hemmet

Det kan vara svårt att få till en funktionell arbetsplats i hemmet, men en bra arbetsmiljö är viktig om man ska jobba där regelbundet. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön ska arbetstagarna delta i arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att rapportera risker, sjukdom och olycksfall. Här finns en checklista för arbete vid skärm där delar av checklistan kan användas även för att undersöka att arbetsplatsen hemma är bra.

Långvarigt distansarbete

Om man arbetar i hemmet mer än enstaka dagar är det viktigt med regelbundna kontakter med kollegor och chef, gärna varje dag. Det är också viktigt att ta pauser i arbetet. När man inte går runt och pratar med andra eller behöver gå till skrivaren, får man hitta på egna knep för att komma upp och röra på sig. Pausgympa, ett par varv i huset och gärna morgon- och eftermiddagspromenad precis som om du hade gått till jobbet.

Möten på distans

Även om möten numera kan ske på distans, är det viktigt att komma ihåg att fysiska möten bidrar till att öka samhörigheten och stärka förtroendet mellan människor. Därför är det bra att även träffas fysiskt till exempel i början och i slutet av ett projekt. Tänk på att inte boka längre möten än nödvändigt och lägg gärna in en paus vid längre möten.

Balansguiden

När man jobbar hemifrån är det lätt att jobb och fritid flyter ihop. Det finns en risk att man aldrig känner sig riktigt ledig, vilket kan försämra återhämtningen. Ta gärna en titt på filmerna i Balansguiden. De hjälper dig att reflektera över balansen mellan jobb och fritid.