Hoppa till huvudinnehållet

Stöd till unga chefer

Hur kan organisationen ta hand om och utveckla sina unga chefer så att de känner sig uppskattade och stärkta i sin roll, och vill stanna kvar? För att lyckas med det behövs en organisationskultur, strukturer och rutiner som inte dömer efter ålder, utan är tillåtande och öppen för alla.

Här finns konkreta tips på vad man kan göra för att underlätta för unga chefer. Se också det inspelade webbinariet där forskare och chefer med olika lång erfarenhet ger råd.

Att blir chef tidigt i karriären och kunna  vara med och påverka organisationen lockar många. Det innebär både ett förtroende och ett stort ansvar.

Tips till dig som är ung chef

 • Se till att din chefsroll blir så tydlig som möjligt när det gäller ansvar, befogenheter och förväntningar. 
 • Undersök möjligheten att få en mentor i eller utanför organisationen.
 • Jobba med att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära dig. 
 • Kom ihåg att återhämtning är livsviktigt.

Unga chefer behöver stöd och guidning från någon som har jobbat längre. 

Tips till dig som är chef för en ung chef

 • Erbjud ett förlängt introduktionsprogram för att lättare komma in i chefsrollen. 
 • Prata om vad det innebär att vara chef: vilka förväntningar som organisationen respektive chefen själv har.
 • Erbjud specifikt stöd i att hantera personalfrågor.
 • Var flexibel och öppen för individuella lösningar, särskilt för de unga chefer som har små barn.

Forskning visar att chefer som får stöd från organisationen presterar bättre, vilket ökar engagemanget hos medarbetarna.

Tips till företag som har unga chefer

 • Skapa stödsystem, till exempel mentorsprogram. 
 • Se till att det finns bra administrativt stöd.
 • Sträva efter trygghet där chefer får pröva och lära.
 • Undersök möjligheten för nya chefer att gå bredvid en erfaren chef, och utöka sitt ansvar allteftersom.
 • Uttryck tydligt att ni vill att unga personer söker chefsroller.

Guiden Ung och chef

Här finns en guide som ska underlätta för organisationer som vill erbjuda goda förutsättningar för unga att trivas och utvecklas i chefsrollen. Guiden är framtagen inom ramen för två forskningsprojekt  vid Umeå universitet och Karolinska Institutet.

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö och ledarskap går hand i hand, och du som är chef spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Gå utbildningen Arbetsmiljö för chefer för att få alla verktyg du behöver för att leda arbetet med arbetsmiljön.