Hoppa till huvudinnehållet

Nanopartiklar

Foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet" beskriver var nanopartiklar kan finnas i arbetsmiljön och hur man hanterar dem.

Nanopartiklar i arbetsmiljön

Nanoteknik innebär att små strukturer och partiklar tillverkas ingenjörsmässigt för att skapa nya material med mycket attraktiva egenskaper.

Sådana material utvecklas för användning inom många olika branscher. Vid utveckling, tillverkning, bearbetning och användning skulle hälsorisker kunna uppstå i olika arbetsmiljöer. Partiklar med storlekar mellan 1 och 100 nanometer (1 nanometer = en miljarddels meter) finns både naturligt och som oavsiktligt skapade luftföroreningar.

Foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet"

De avsiktligt tillverkade partiklarnas speciella egenskaper, gör att man måste vara extra uppmärksam på deras eventuella negativa effekter i arbetsmiljön. Man kan dock lära sig av de risker som finns med oavsiktligt tillverkade partiklar. I foldern "Nanopartiklar – hälsorisker i arbetet" beskrivs vilka risker som kan finnas i arbetsmiljön och hur man hanterar dem.

Texten har fokus på de nanopartiklar som tillverkas, inte på de partiklar som uppstår naturligt eller oavsiktligt vid olika typer av mänskligt skapade processer.

Precis som i allt annat arbetsmiljöarbete handlar det om att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Att riskbedöma hanteringen av nanopartiklar och föreslå effektiva åtgärder kan vara svårt. Ta därför gärna hjälp av en sakkunnig person till exempel inom företagshälsovården.

Ladda ner foldern

Tips på mer information

Kemiska risker

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.