Hoppa till huvudinnehållet

Introduktion – Tänk på att

  • Börja introduktionen direkt när anställningen är överenskommen. Ha gärna kontakt med personen även innan han eller hon är på plats. Skicka hem företagspresentationer, årsberättelse/årsredovisning, ge inloggning till intranät så snart det är möjligt. Ge möjlighet att ta del av personalhandbok, interntidning och nyhetsbrev.
  • Involvera den nyanställde i planeringen av introduktionsprogrammet. Gemensam planering skapar delaktighet och engagemang. Kanske är det bra att personen själv bokar in vissa möten och söker upp viss information?
  • Se till att introduktionsprogrammet hjälper den nyanställde att skapa sitt eget nätverk.
  • Ge individen tid! Det kan handla om tid för att träna in rätt arbetsteknik, tid för att lära sig nya arbetssätt, nya system eller nya maskiner.
  • Ge feedback och skapa dialog. Ett introduktionsprogram ska ge struktur och trygghet. Stäm av den nyanställdes förväntningar, uppmuntra till påverkan och till att ställa frågor.
  • Berätta om kulturen på arbetsplatsen. Fika- och lunchtider, möteskultur, roller- arbetsfördelning och beslutsfattande, konflikthantering, samverkan, arbetsmiljöarbete, eventuella klädkoder.
  • Repetera! Alla som varit nya på jobbet vet hur det känns när det ”tar stopp” och ingen mer information får plats. Det är därför viktigt att ge tid till reflektion och till återkoppling. Undvik korvstoppning.
  • Introduktion är viktig – och kul! Använd fantasin och arbetsplatsens möjligheter när du skapar din introduktion. Kommer många nyanställda på en och samma gång kanske en tipspromenad med frågor om företaget kan vara ett sätt att delge ny kunskap?
  • Kom ihåg att en ny kollega påverkar hela arbetsgruppens dynamik. Se till att skapa förutsättningar för att lära känna varandra.