Hoppa till huvudinnehållet

Planera introduktion

En väl planerad och genomtänkt introduktion, eller onboarding, ger den nyanställde ett gott intryck av den nya arbetsplatsen och goda förutsättningar att snabbt komma in i arbetet.

Nyckeln till en bra introduktion är en tydlig rutin som beskriver vilka olika delar som ingår i ett introduktionsprogram, när olika insatser görs och vem som har ansvaret för dem.

Vem behöver introduceras?

  • nyanställda
  • den som får nya arbetsuppgifter
  • den som återvänder till arbetsplatsen efter en längre frånvaro
  • tillfällig personal.

Introduktionen startar så snart du vet att någon ska anställas, eller när du vet att en anställd är på väg tillbaka till jobbet eller in i en ny roll.

1. Planering

Skapa en plan för introduktionen, gärna i samverkan med skyddsombudet på arbetsplatsen. Ett introduktionsprogram består av olika aktiviteter och börjar när anställningskontraktet skrivs och avslutas när alla planerade aktiviteter är genomförda.

Vad som ska ingå i planen beror på vad just den här individen behöver veta och göra. De anställda behöver veta vad de förväntas göra och inte göra, vem som gör vad i organisationen och vem de kan fråga om olika saker.

2. Fadder och handledare

Utse gärna en fadder eller mentor som den anställde kan vända sig till under den första tiden. Tänk också på att minderåriga personer under 18 år enligt lag måste ha en handledare. En person som är handledare ska själv vara över 18 år och kunnig i yrket.

3. Tänk på detaljerna!

En bra introduktion tar fasta på de till synes små sakerna. De kunskaper en nyanställd behöver handlar inte bara om företaget, organisationen och arbetsuppgifterna. Att veta om kollegorna har lunchlåda med sig eller går ut på lunch, vilken klädkod som gäller, hur konferensrum bokas och hur kopiatorn fungerar, kan vara nog så viktigt för att snabbt känna sig hemma.

4. Introduktionssamtal och uppföljning

Uppföljning och återkoppling är avgörande för att du ska veta att introduktionen fungerar. Det är viktigt att vara överens om när introduktionen är klar.

Hitta på sidan