Hoppa till huvudinnehållet

Hur tillämpas lagar, föreskrifter och standarder?

Trots att ansvar, lagar, föreskrifter och standarder om digital arbetsmiljö ofta är tydliga har det visat sig svårt för de ansvariga att i praktiken leva upp till kraven.

Därför är det viktigt att

  • arbetsgivaren, som alltid har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, inte lämnar över ansvaret till leverantörer eller IT-avdelningar

  • beställare av IT-system inkluderar krav på användbarhet och god digital arbetsmiljö i sina upphandlingar

  • IT-utvecklare i olika roller har kompetens att designa och utveckla IT-system för en god digital arbetsmiljö enligt gällande lagar, förordningar och standarder

  • skyddsombud/arbetsmiljöombud kan granska även den digitala arbetsmiljön, till exempel genom speciella IT-skyddsronder

  • arbetsmiljöavdelningar och företagshälsovård har kompetens om, och verktyg för, att identifiera och åtgärda arbetsmiljöproblem för IT.