Hoppa till huvudinnehållet

Samverkan för bättre arbetsmiljö

En idag dominerande bild är att de som är mest engagerade i utveckling och införande av IT-verktygen, till exempel upphandlingsansvariga, IT-avdelningar eller IT-utvecklare, har alltför liten kunskap om frågor kring digital arbetsmiljö.

De som har arbetsmiljöfrågor på sin agenda, som arbetsmiljöansvariga, företagshälsovård eller skyddsombud, saknar ofta nödvändiga kompetenser och verktyg för att förebygga eller åtgärda problem kring den digitala arbetsmiljön.

Arbetsgivaren måste därför, genom att tydligt fördela mandat och resurser, skapa goda förutsättningar för samverkan i förändringsprocesserna och en samsyn kring de mål som förändringarna avser att uppnå. Olika aktörer och intressenter måste kunna bidra på ett engagerat och fungerande sätt. Bara därigenom möjliggörs utvecklingen av effektiva IT-lösningar och en god  digital arbetsmiljö.

Checklistor

Hitta på sidan