Hoppa till huvudinnehållet

Bra arbetsmiljö lönar sig

Det finns ett tydligt och väldokumenterat samband mellan användbara, väl utformade IT-lösningar och lönsamhet. God arbetsmiljö är en investering som lönar sig genom att arbetsprocesserna blir effektivare, medarbetarna presterar bättre och acceptansen för de genomförda förändringarna blir högre – vilket bidrar till en känsla av delaktighet, trygghet och till ett hållbart arbete. 

Viktigt att tänka på är också att användbara IT-system inte handlar om att vara vänlig, utan om att ge professionella anställda goda förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett kompetent, effektivt, säkert och utvecklande sätt. IT-system ska vara användbara, effektiva och verksamhetsnyttiga. Användbara system och en bra digital arbetsmiljö är en grundförutsättning för ett bra och hållbart arbete och en god produktivitet.

Checklistor

Hitta på sidan