Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Vi hjälper dig med arbetsmiljön kring IT-lösningar!

Det här materialet innehåller hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra ur ett arbetsmiljöperspektiv.