Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i djurparken

Att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet i djurparken är ett sätt att fånga upp fysiska, organisatoriska och sociala risker. Bäst blir resultatet om så många som möjligt är delaktiga.

Här finns fyra filmer och reflektionsfrågor om arbetsmiljö, säkerhet och trivsel. Se filmerna i arbetsgruppen och prata sedan om hur ni gör i dag och om det finns något som kan förbättra arbetsmiljön.

Längre ner på sidan finns en vägledning till hur materialet kan användas. Det finns också en checklista till stöd för chefer och skyddsombud som vill undersöka arbetsmiljön.

Checklista

lemur-026A3758_retusch-700x350.jpg

Del 1: Introduktion till arbetsmiljö

Hur hittar och hanterar ni risker på arbetsplatsen? Vet alla vart de ska vända sig om något händer? Hinner medarbetarna med allt under arbetsdagen, eller är det stressigt?

I den första filmen får arbetsgruppen en introduktion till arbetsmiljö, säkerhet och trivsel. Efter filmen pratar ni vidare om hur ni har det hos er och vad ni skulle kunna utveckla så att det blir ännu bättre.

Till film och diskussionsfrågor

Del 2: Arbeta säkert

Bidrar alla till säkerheten på arbetsplatsen? Har ni rätt kunskaper och utrustning för arbetsuppgifterna? Och vad händer om den kollega man brukar samarbeta med är sjuk?

I den andra filmen ligger fokus på att arbeta säkert i djurparken. Efter filmen kan arbetsgruppen prata vidare om hur ni har det hos er och vad ni skulle kunna utveckla så att det blir ännu bättre.

Till film och diskussionsfrågor

sjoko026A3853.700x350

gibbonapor-026A3748_retusch-700x350.jpg

Del 3: Hantera risker

Är alla arbetsuppgifter riskbedömda? Förändras riskerna över tid? Och hur påverkas era riskbedömningar av besökarna?

Den tredje filmen handlar om att bedöma och hantera risker. Efter filmen kan arbetsgruppen  prata vidare om hur ni har det hos er och vad ni skulle kunna utveckla så att det blir ännu bättre.

Till film och diskussionsfrågor

Del 4: Samtal och delaktighet

Hur är samtalsklimatet i arbetsgruppen? Vad betyder en positiv stämning i arbetet? Och vilken inverkan har chefen på att ta upp och prata om det som känns viktigt? 

I den fjärde filmen handlar det om delaktighet och ett bra samtalsklimat. Efter filmen kan arbetsgruppen prata vidare om hur ni har det hos er och vad ni skulle kunna utveckla så att det blir ännu bättre.

Till film och diskussionsfrågor

traktor-026A3860_retusch-700x350.jpg

För chef och skyddsombud

Här finns en checklista som hjälp för att undersöka arbetsmiljön i djurparken. Den kan användas av chef och skyddsombud vid en skyddsrond. Här finns också en vägledning till hur ni kan arbeta med filmer och reflektionsfrågor i arbetsgruppen.

Checklista om arbetsmiljön i djurparken

Tips på upplägg för möten om arbetsmiljö

Jobba systematiskt med arbetsmiljön

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma olika risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan följa upp och se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar, exempel och webbverktyg som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.