Hoppa till huvudinnehållet

Samtal och delaktighet i djurparken

Se filmen Samtal och delaktighet i djurparken, och prata sedan i mindre grupper om hur det funkar hos er och hur arbetsmiljön kan bli ännu bättre. Några saker kanske ni kan förändra på en gång. Andra kan ingå i en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Reflektionsfrågor

1. Vad betyder öppenhet för dig?

I filmen fick Erik lära sig att för att få till ett bra klimat på arbetsplatsen behöver man känna sig trygg. Inte bara att vara trygg med hur man hanterar risker, utan också att det är ett öppet samtalsklimat och att man har teamkänsla och hjälper varandra.

Reflektera över situationer där du har upplevt öppenhet. Vad behöver du för att känna dig trygg nog att uttrycka idéer, åsikter och bekymmer? Fundera också på hur du och dina arbetskamrater kan hjälpa varandra att våga ta upp svåra saker, även i de fall man kanske själv gjort något som inte var så bra.

2. Vad betyder en positiv stämning för dig i ditt arbete?

Att fokusera på det bra och förstärka det som är positivt är ofta en bra utgångspunkt för en bra dialog. I filmen fick vi höra många exempel på hur man kan göra.

Reflektera över hur du upplever stämningen på din arbetsplats. Fundera på hur en positiv atmosfär kan bidra till att lösa en svår situation. Tänk också igenom vad du själv gör för att bidra till en skön och god stämning på arbetsplatsen?

3. Hur får ni till bra samtal?

Erik fick med sig tipset att chefen behöver vara närvarande och visa att man jobbar som ett lag, gemensamt mot samma mål.

Fundera på något bra exempel där du känt att din chef eller ledningen på din arbetsplats bidragit till ett öppet samtalsklimat. Reflektera över vilket ansvar du har som medarbetare för att också bidra till en bra dialog.

Tips på mötesupplägg

Avsätt omkring en timme för att se filmen och reflektera tillsammans.

  • Se filmen tillsammans.
  • Samtala om det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av reflektionsfrågorna. Avsätt omkring 15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.
Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.