Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i trädgårdsnäringen

Här finns en checklista och bilderböcker som kan användas av dig som arbetar inom olika delar av trädgårdsnäringen.

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö, Jobba säkert inom trädgårdsodling och Jobba säkert på golfbanan är bilderböcker med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom de olika områdena.

Böckerna är kostnadsfria och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Böckerna kan även användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar inom trädgård, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning trädgårdsanläggning och grönyteskötsel.

Checklistor

Prevents checklistor hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan du åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. 

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö

En bilderbok med illustrerade instruktioner om hur man arbetar säkert inom trädgårdsanläggning och utemiljö. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Jobba säkert inom trädgårdsodling

Jobba säkert inom trädgårdsodling

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom trädgårdsodling. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Jobba säkert på golfbanan

Jobba säkert på golfbanan

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Tips!

Skriv ut bilder ur böckerna (bilderbok som pdf) och sätt upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Säkerhet för åkbara mindre arbetsmaskiner

Hitta på sidan