Hoppa till huvudinnehållet

Bli ett schysst stall!

Sexuella trakasserier och kränkande jargong får aldrig bli vardag. Därför finns Schysst stall. Att vara ett Schysst stall innebär att aktivt arbeta för att skapa en trygg arbetsplats och öka medvetenheten om sexuella trakasserier.

Schysst stall utbildar om sexuella trakasserier

Du som arbetsgivare får verktyg för att arbeta förebyggande. Du som arbetstagare eller elev får lära dig vilka krav du kan ställa och vart du kan vända dig om du blir utsatt för sexuella trakasserier. För dig som lärare finns ett utbildningsmaterial.

Låt stallägaren eller en ledare gå vår webbutbildning med efterföljande test, och se och diskutera utbildningsfilmerna tillsammans. Sedan är ni ett Schysst stall!

Som Schysst stall blir ni en viktig del i arbetet med att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.

Nu är vi 185 Schyssta stall!