Hoppa till huvudinnehållet

Bli ett schysst stall!

Genom att gå Schysst stall-utbildningen får du ökad kunskap och värdefulla verktyg i arbetet mot sexuella trakasserier. Det ökar tryggheten både för dina anställda och för dig.

Schysst stall – för dig som är arbetsgivare

Tillsammans förändrar vi hästnäringen. Visa att du är för en nolltolerans mot sexuella trakasserier – utbilda dig idag!

Om initiativet Schysst stall

På flera arbetsplatser inom hästnäringen förekommer en tuff jargong som kan leda till att sexuella trakasserier och kränkningar blir vardag. Därför behövs ökade kunskaper om vad sexuella trakasserier är och hur de kan uppstå. Schysst stall informerar om sexuella trakasserier, utbildar arbetsgivare om hur de kan motverkas och lär ut vad man kan göra om man själv blir utsatt.

Se vilka stall som redan gått med!

Hur blir vi ett Schysst stall?

Låt någon i arbetsledande ställning gå vår webbutbildning "Bli ett schysst stall", och se och diskutera utbildningsfilmerna tillsammans. Då får ni kunskaper och verktyg för att arbeta aktivt med att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Ni är också på god väg mot en trygg och schysst arbetsmiljö.

Efter avslutad webbutbildning med efterföljande test blir ni ett Schysst stall! Därigenom är ni en viktig del i arbetet med att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.

Registrera dig till utbildningen

Gå repetitionsutbildningen

Diskussionsfilmer

Filmerna tar upp olika situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet. Filmerna bygger på exempel ur verkligheten. Se och reflektera, eller diskutera tillsammans med någon! Till varje film kommer frågor att utgå ifrån. Här finns även information om vilken hjälp som finns att få och vart man kan vända sig.

Till 14 diskussionsfilmer

Det här ingår i Schysst stall-paketet

Utöver utbildningsmaterial och diskussionsfilmer får ditt stall vara med på Schysst stall-kartan där alla Schyssta stall i Sverige finns med. Du får också en dekal, plansch och annat som visar att ni är ett Schysst stall.

Bra att veta

Här hittar du underlag för att kunna arbeta vidare med att bli ett Schysst stall. Du hittar inspiration till en arbetsmiljöpolicy, en handlingsplan och länk till en checklista som hjälper dig att arbeta mot sexuella trakasserier, och annan användbar information.

Vill ni jobba tillsammans med praktiska övningar på arbetsplasten så finns det många att hämta i Schysst stall-handledningen för skolor. 

Till Schysst stall-handledning

Användbara mallar

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har en Personal- och arbetsmiljöhandbok som innehåller ifyllbara mallar för en arbetsmiljöpolicy, handlingsplaner och rutiner.

Till HNS sida om arbetsmiljö

Checklista och mer information

Använd vår checklista för att öka kunskapen och få idéer om hur ditt stall kan arbeta för att minska riskerna för sexuella trakasserier.

Mer om sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen har tillsammans tagit fram hjälpmaterial för arbetsgivare.

Till Arbetsmiljöverket

Prevents material om arbete med hästar

Prevent har användbara material om arbetsmiljö i hästnäringen.

Arbete med hästar

Hitta på sidan