Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö på golfklubbar

Här hittar du två checklistor för att undersöka arbetsmiljön på golfklubben samt en bilderbok att använda vid introduktion av nyanställda.

Checklista

Genom att använda en checklista för att undersöka arbetsmiljön minskar man risken att missa något viktigt område, samtidigt som den är ett bra sätt att dokumentera. När man har fått koll på riskerna och bedömt hur allvarliga de är, bestämmer man vilka åtgärder som ska vidtas. Slutligen kontrollerar man så att åtgärderna har fungerat.

Golf

Traktorer

Jobba säkert på golfbanan (e-bok)

Jobba säkert på golfbanan (e-bok)

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert på golfbanor. Boken vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Tips!

Skriv ut bilder ur böckerna (bilderbok som pdf) och sätt upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas.

Externa länkar

Säkerhet för åkbara mindre arbetsmaskiner

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten