Hoppa till huvudinnehållet

Introduktion till arbetsmiljö i djurpaken

Se filmen Introduktion till arbetsmiljö i djurparken, och prata sedan i mindre grupper om hur det funkar hos er och hur arbetsmiljön kan bli ännu bättre. Några saker kanske ni kan förändra på en gång. Andra kan ingå i en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Reflektionsfrågor

1. Upptäcker du risker i ditt arbete?

I filmen såg vi flera exempel på hur viktigt det är att känna sig trygg och säker på sin arbetsplats. Erik fick lära sig att en del av det arbetet är att ständigt leta och uppmärksamma risker, helst innan det hänt något.

Reflektera över hur du hittar och hanterar risker på din arbetsplats. Fundera på hur du tillsammans med dina kollegor och chefer kan förbättra era processer för att löpande upptäcka och hantera både uppenbara och mindre uppenbara risker.

2. Vet du vart du ska vända dig om något händer?

Tydliga rutiner för hur man ska rapportera tillbud och risker är avgörande för att skapa en trygg och säker miljö. I filmen fick Erik veta att det gäller att ha tydliga introduktioner för nyanställda men också att ha all information lättillgänglig för alla.

Om det händer något, vet du vem du ska vända dig till då? Fundera på hur det går att göra det ännu tydligare för alla vad som gäller vid en olycka eller ett tillbud.

3. Hinner du med det du ska?

Erik gillade verkligen björnhägnet och jobbade på med att räfsa bajs och bära kött. Djurvårdarna fick påminna honom om att det gäller att inte ta på sig mer än vad man klarar av.  Även om man brinner för arbetet.

Reflektera över hur din arbetsdag brukar se ut. Hinner du med det du ska? Fundera på vilka rutiner ni har för att få till ett bra arbetsflöde. Tänk också på vad du och dina arbetskamrater kan göra för att förebygga arbetsrelaterad stress.

Tips på mötesupplägg

Avsätt omkring en timme för att se filmen och reflektera tillsammans.

  • Se filmen tillsammans.
  • Samtala om det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av reflektionsfrågorna. Avsätt omkring 15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.
Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.