Hoppa till huvudinnehållet

Arbeta säkert i djurparken

Se filmen Arbeta säkert i djurparken, och prata sedan i mindre grupper om hur det funkar hos er och hur arbetsmiljön kan bli ännu bättre. Några saker kanske ni kan förändra på en gång. Andra kan ingå i en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Reflektionsfrågor

1. Hur bidrar du till säkerheten på din arbetsplats?

I filmen fick vi höra att genom att öva på olika händelser men också genom att ha kontinuerliga ronder och genomgångar så håller man arbetsmiljön säker och trygg. Erik spetsade öronen lite extra när han fick höra om att det fanns rutiner för “rymning av giftig orm”.

Brukar du vara med på skyddsronder eller samtal om säkerheten? Reflektera över vad du, utifrån din roll, kan bidra med. Tänk också på hur ni tillsammans, både nyanställda och de som jobbat länge, ser till att hålla säkerhetsarbetet igång.

2. Har du tillräckliga kunskaper och utrustning för dina arbetsuppgifter?

Erik fick lära sig alla saker som måste göras i rätt ordning innan han kunde mata jaguarerna. Det var mycket att lära och lätt att glömma något. Erik blev också plötsligt osäker på om han verkligen hade stängt av spisen hemma innan filminspelningen.

Reflektera över om du har de kunskaper och den utrustning du behöver för att kunna göra ditt jobb på ett säkert sätt. Fundera också på hur ni tillsammans bidrar till att lära av varandra på er arbetsplats.

3. Hur gör du om den kollega du brukar jobba med är sjuk?

I filmen fick Erik reda på att kollegorna alltid fanns nära till hands för att snabbt hjälpa till om det skulle hända något.

Hur jobbar du tillsammans med dina kollegor? Hur kan ni nå varandra om det skulle uppstå en farlig situation? Och kan, eller ska du ens, utföra din arbetsuppgift själv om din kollega är sjuk? Fundera på vad ni betyder för varandras säkerhet på din arbetsplats.

Tips på mötesupplägg

Avsätt omkring en timme för att se filmen och reflektera tillsammans.

  • Se filmen tillsammans.
  • Samtala om det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av reflektionsfrågorna. Avsätt omkring 15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.
Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.