Hoppa till huvudinnehållet

Hantera risker i djurparken

Se filmen Hantera risker i djurparken, och prata sedan i mindre grupper om hur det funkar hos er och hur arbetsmiljön kan bli ännu bättre. Några saker kanske ni kan förändra på en gång. Andra kan ingå i en handlingsplan för bättre arbetsmiljö.

Reflektionsfrågor

1. Är dina arbetsuppgifter riskbedömda?

I filmen fick vi se hur viktigt det är att riskbedöma samtliga arbetsuppgifter. Och att det ofta är mycket olika saker att tänka på. Erik fick till exempel veta att han är nära släkt med en lemur och därför kan smitta den om han skulle vara sjuk.

Fundera på om alla dina arbetsuppgifter är riskbedömda och vad du själv gör för riskbedömningar. Reflektera över hur ni tillsammans kan se till att ingenting missas eller glöms bort på din arbetsplats.

2. Hur förändras riskerna över tid?

I filmen fick Erik veta att riskbedömningar alltid måste dokumenteras men också att det är viktigt att alla anställda löpande bedömer risker när förhållandena ändrar sig. Ibland kan det ändra sig från dag till dag eller från djur till djur.

Hur anpassar du dina riskbedömningar till olika situationer, som årscykeln hos ett visst djur eller skiftande förhållanden i olika hägn eller akvarium? Reflektera över en situation där du behövde ändra din bedömning på grund av att något ändrat sig från det hur det var nyss. Hur gjorde du då?

3. Hur påverkas riskbedömningen av besökarna?

Det är många saker som bidrar till risker och många som kan utsättas för risker. Det är alla som jobbar, djuren men också besökarna. Erik fick i filmen lära sig om hur olika evenemang drar olika målgrupper vilket också påverkar säkerhetsarbetet.

Reflektera över hur djurparkens besökare påverkar era riskbedömningar. Fundera över hur den information ni ger till besökarna kan minska risken för dem, för dig och för djuren.

Tips på mötesupplägg

Avsätt omkring en timme för att se filmen och reflektera tillsammans.

  • Se filmen tillsammans.
  • Samtala om det ni sett i mindre grupper om 2–6 personer. Ta gärna hjälp av reflektionsfrågorna. Avsätt omkring 15 minuter.
  • Låt grupperna berätta för hela gruppen vad de pratat om. Avsätt 5–10 minuter per grupp.
  • Skriv ned de förslag till förbättringar som har kommit fram. Bestäm hur ni ska jobba vidare med dem.
Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Kom igång med arbetsmiljön

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, innebär. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i ditt arbetsmiljöarbete.