Hoppa till huvudinnehållet

Digitala arbetssätt i balans

Hur mår er digitala arbetsmiljö? Funkar det att jobba på distans? Har ni koll på den gränslösa uppkopplingen? Rör du dig under dagen eller sitter du fast?

Hur vill ni att den digitala arbetsdagen ska fungera?

Digital arbetsmiljö

Den digitala arbetsmiljön behöver riskbedömas precis på samma sätt som arbetsmiljön i övrigt. När ny teknik och nya arbetssätt införs, till exempel när videomöten ersätter traditionella möten, är det viktigt att undersöka vilka risker som kan uppstå och vad man kan göra åt dem.

Om man upptäcker en risk i den digitala arbetsmiljön ska man se till att åtgärda den. Efter en tid ska man följa upp så att åtgärden har gett den effekt man ville. Det här är en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som ska göras på alla arbetsplatser.

Undersök de digitala systemen

För att undersöka hur olika digitala system påverkar oss och vår arbetsmiljö är det bra att titta på följande perspektiv:

  • Hur påverkas arbetets innehåll av de system vi använder? Är systemen till hjälp för oss och verksamheten?
  • Vilken teknisk kvalitet och kapacitet har systemen? Är de snabba, säkra och pålitliga?
  • Hur väl anpassade är systemen till människan och de uppgifter de ska hjälpa till med? Är de lätta att förstå och logiska att hantera?

De här tre delarna påverkar varandra, och därför behöver alla delar fungera bra. Det är först när alla tre fungerar som vi kan säga att vi har en bra digital arbetsmiljö. Ta gärna våra checklistor till hjälp.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Digitala system – övergripande

Digitala system – enskilda

Till Prevents checklistor

Prata om er digitala arbetsmiljö

Att prata om den digitala arbetsmiljön och hur man upplever olika system och arbetssätt är ett bra första steg att undersöka vilka risker som finns. Utifrån de samtalen kan man sedan skapa åtgärder för att minska riskerna så mycket som möjligt. Ofta är det de anställda själva som har de bästa förslagen på åtgärder, och därför är det viktigt med samverkan mellan chefer och medarbetare.

Ta våra korta filmklipp till hjälp för att skapa engagemang i frågan om digital arbetsmiljö och få igång samtalet om risker och möjligheter. 

Åsa förklarar: Teknik som går att begripa (med professor Åsa Cajander)

Cecilia förklarar: Hjärnvänlig arbetsmiljö (fem filmer med forskaren Cecilia Berlin)

Tips på mer information

Mer om digital arbetsmiljö

Arbeta vid bildskärm

Tips och råd vid distansarbete

Hybridkontor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Poddavsnitt om digital arbetsmiljö

Dina IT-system, hjälp eller stjälp

Det nya normala

Inför rätt IT

Här finns tips och checklistor för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system. Men också för dig som vill utveckla och förbättra era IT-system ur ett användar- och arbetsmiljöperspektiv.

Inför rätt IT

Externa länkar

Digi-ronden, för en bättre digital arbetsmiljö. (Suntarbetsliv)

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.