Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön inom lantbruk

Hos Prevent finns ett antal kostnadsfria checklistor som riktar sig till de som arbetar inom olika delar av lantbruksnäringen. Använd checklistorna för att upptäcka risker och bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas och vem som har ansvar för varje åtgärd. 

Bilderboken Jobba säkert i lantbruketBilderbok om säkert lantbruk

Jobba säkert i lantbruket är en bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i lantbruket. Boken är kostnadsfri och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Boken kan användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar i lantbruket, exempelvis naturbruksgymnasier med inriktning lantbruk. Ett tips är att skriva ut bilder ur boken och sätta upp i fikarummet eller på någon annan plats där ni brukar samlas. 

Välj om du vill ha bilderboken i tryckt version, e-bok eller pdf.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM, är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbete med djur (AFS 2008:17)
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6)
Smittrisker (AFS 2018:4)

Relaterade ämnen