Hoppa till huvudinnehållet

Arbete med grisar

En bra arbetsmiljö leder till ökad trivsel, högre effektivitet och friskare medarbetare. 

För den som jobbar med grisar är det viktigt att grisens närmiljö också är en bra arbetsplats. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och säker arbetsplats.

Arbete med djur kräver god planering och fasta rutiner, eftersom det minskar olycksrisken. För den som arbetar med grisar finns några typiska risker; damm, att tvätta stallar, hantering och behandling av djur.

Dammet i grisstallar innebär en ökad risk för lungsjukdomar, men det finns olika system för att binda dammet. Det är viktigt att använda andningsskydd när man arbetar i dammiga miljöer. God ventilation som kontrolleras regelbundet är också viktigt.

När man rengör stallar behöver man tänka på de risker som är förknippade med detta, så som belastning på kroppen, skadliga partiklar i luften och hög ljudnivå. Att använda en tvättrobot är en bra lösning. När man rengör med högtryckstvätt ska man ha skyddsutrustning och undvika långa arbetspass.

När man förflyttar grisar ska en drivläm eller drivskiva användas. Vid betäckning med galt ska suggan drivas till galten istället för tvärtom. Man ska vara minst två som arbetar tillsammans vid betäckning med galt.

Checklistor

Prevents checklistor hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan du åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. Börja med den allmänna checklistan för lantbruket, och välj sedan listan om arbete med fjäderfä. Det finns också en checklista om traktorer och en om maskiner.

Är du säker – webbutbildning

Är du säker – webbutbildning

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Bilderböcker

Ska du introducera nya medarbetare som inte kan svenska finns flera bilderböcker med illustrerade instruktioner som kan underlätta introduktionen och som visar hur man kan jobba för att må bra och inte skadas.

Till bilderböckerna för de gröna näringarna

Mallar för tillbud

Tillbuds- och riskobservationsrapport

Utredning av arbetsskada och allvarligt tillbud

Om satsningen Är du säker?

Arbetsmiljösatsningen Är du säker? har tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal, på initiativ av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK). Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har fungerat som bollplank och rådgivare. 

Externa länkar

Här finns länkar som kan vara intressanta för dig som vill veta mer om arbetsmiljö och säkerhet inom lantbruket.

Filmer, faktablad och forskningsrapporter 

Hitta på sidan