Hoppa till huvudinnehållet

Arbete med växtodling

En bra arbetsmiljö leder till ökad trivsel, högre effektivitet och friskare medarbetare. 

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och säker arbetsplats.

När man arbetar med växtodling hanterar man kraftfulla traktorer och maskiner, och även hantering av bekämpningsmedel och arbete i silo förkommer, vilket kan innebära risker. Maskiner ska vara väl underhållna och skyddsanordningar intakta så att arbetet kan ske på ett säkert sätt. Att ha en bra förarmiljö är också viktigt, där man förebygger kroppsliga besvär genom inställning av stol, reglage och annan utrustning samt genom att ha god fjädring och vibrationsdämpning och ta regelbundna pauser i körningen. Hantering av däck är ytterligare område där risker finns. Det ska finnas rutiner för däckbyten och pumpning, och däcken ska förvaras på ett säkert sätt.

Checklistor

Prevents checklistor hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan du åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. Börja med den allmänna checklistan för lantbruket, och välj sedan listan om arbete med fjäderfä. Det finns också en checklista om traktorer och en om maskiner.

Bilderböcker

Jobba säkert i lantbruket är en bilderbok med illustrationer som visar hur man arbetar säkert. Boken är kostnadsfri och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Den kan även användas vid introduktion och vid yrkesutbildningar i lantbruket.

Är du säker – webbutbildning

Är du säker – webbutbildning

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Mallar för tillbud

Tillbuds- och riskobservationsrapport

Utredning av arbetsskada och allvarligt tillbud

Om satsningen Är du säker?

Arbetsmiljösatsningen Är du säker? har tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal, på initiativ av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK). Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har fungerat som bollplank och rådgivare. 

Externa länkar

Här finns länkar som kan vara intressanta för dig som vill veta mer om arbetsmiljö och säkerhet inom lantbruket.

Filmer, faktablad och forskningsrapporter

Hitta på sidan