Hoppa till huvudinnehållet

Nötkreatur

För den som jobbar med nötkreatur är det viktigt att djurens närmiljö också är en bra arbetsplats.

Lantbrukare som mjölkar kor.

En bra arbetsmiljö leder till ökad trivsel, högre effektivitet och friskare medarbetare. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga ett ständigt pågående arbete för en bättre arbetsmiljö, blir det enklare att forma en trygg och säker arbetsplats.

Arbete med djur kräver god planering och fasta rutiner, eftersom det minskar olycksrisken. För den som arbetar med nötkreatur finns riskfyllda arbetsmoment kopplade till hantering och behandling av djur. Att ha tjur i kobesättning innebär en särskild risk.

Vid hantering av maskiner och foder finns risker. Maskiner ska vara väl underhållna, CE-märkta och skyddsanordningarna intakta. Man ska ha säkra lagringsplatser och bra rutiner för hantering av foder, så som storbalar.

Det finns också kemiska riskkällor inom lantbruket, exempelvis hantering av mejeridiskmedel, kopparsulfat för klövbad samt gaser i silos i gödselanläggningar.

Inom mjölkproduktion finns risker kopplade till mjölkning, som kan se olika ut beroende på vilken metod och vilken utrustning man använder. Riskerna kan gälla både hur kroppen belastas och hanteringen av de maskiner som används.

Checklistor

Prevents checklistor hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan du åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. Börja med den allmänna checklistan för lantbruket, och välj sedan listan om arbete med fjäderfä. Det finns också en checklista om traktorer och en om maskiner.

Bilderböcker

Jobba säkert i lantbruket är en bilderbok med illustrationer som visar hur man arbetar säkert. Boken är kostnadsfri och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. Den kan även användas vid introduktion och vid yrkesutbildningar i lantbruket.

Är du säker?

Är du säker?

Utbildningen Är du säker? handlar om lantbrukets arbetsmiljö och hur man med enkla steg kan öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Mallar för tillbud

Tillbuds- och riskobservationsrapport

Utredning av arbetsskada och allvarligt tillbud

Om satsningen Är du säker?

Arbetsmiljösatsningen Är du säker? har tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal, på initiativ av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK). Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har fungerat som bollplank och rådgivare. 

ADI-broschyrer

Broschyrerna baserar sig på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Med hjälp av illustrationer och korta förklarande texter reder Arbetsmiljöverket ut vad som gäller. Broschyrerna hittar du här. Viktiga broschyrer inom ditt område:

ADI 523 Att köpa maskiner
ADI 489 Att välja personligskyddsutrustning
ADI Belasta rätt – så undviker du skador
ADI 598 Bort med bullret – en bra ljudmiljö lönar sig
ADI 344 Buller och hörselskydd
ADI 278 Farlig axel
ADI 511 Stegar – råd för användning
ADI 531 Säkrare arbete med lantbruksmaskiner
ADI 460 Undvik det farliga dammet i lantbruket

Hitta på sidan