Hoppa till huvudinnehållet

Belysning och synergonomi

En bra arbetsmiljö kräver en bra belysning och är en förutsättning för att människor ska uppfatta sin omgivning på rätt sätt. Dålig belysning kan ge huvudvärk och ögonbesvär. Felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall. Att se dåligt när man arbetar kan också leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och arbetar mer effektivt.

Synergonomi

Synergonomi är den vetenskapliga termen som används för att förklara hur belysningen kan påverka uppkomsten av belastningsskador och andra besvär. Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Biologisk inverkan

När människor är i arbetslokaler som är dåligt upplysta och som saknar dagsljus stiger halten av hormonet melatonin i kroppen. Melatonin är ett åldersrelaterat sömnhormon. Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare. Åldersrelaterade synproblem kan börja redan i 40-årsåldern. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Bra belysning ger tillräckligt ljus för arbetsuppgiften, fördelar ljuset i rummet och i synfältet på ett lämpligt sätt. Belysningen ska vara fri från störande bländning och inte ge reflexer i till exempel en datorskärm. Dessutom ska belysningen vara reglerbar.

Ju större kraven på noggrannhet i arbetet är, och ju större riskerna och följderna av misstag är, desto större belysningsstyrka behövs. Platsbelysning kan vid behov komplettera allmänbelysning.

Testa din belysning 

Keps-testet
Håll händerna över ögonen som skärmen på en keps. Om det känns skönt att ha händerna uppe är det ett tecken på att ljuset är för starkt. Fundera över vilken ljuskälla det är som stör och om det går att åtgärda genom att flytta på den, skärma av den eller flytta din arbetsplats.

Penntricket
Ljusets riktning har betydelse för att undvika att bli bländad. Håll en vanlig penna lodrätt med spetsen på skrivbordet. Om skuggan faller ifrån dig som en halvcirkel 180 grader är det rätt. Faller skuggan mot dig är de tecken på att ljuset kommer framifrån. Då är det risk för bländning och reflexer.

Flimmertest
Rikta din mobilkamera mot lampan. Om det blir linjer som vandrar i sidled över mobilskärmen så flimrar lampan.

Mät ljuset med en app
Arbetsmiljöverket har en app för iPhone som heter Ljus. Den mäter både ljusstyrka och flimmer. Vid vanligt kontorsarbete ska det vara minst 500 lux vid arbetsytorna och 300 lux i allmänbelysningen. Vid ritarbete och annat som kräver hög synskärpa ska det vara 1500 lux vid arbetsytorna och 500 lux i allmänbelysningen.

Källa: Hillevi Hemphälä, teknologie doktor i synergonomi, universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

Visa produkt

Tryckt bok eller pdf

Checklistor (bilagor till boken)

Här finns underlag som kan användas för att bedöma ljusförhållanden på arbetsplatsen. Dokumenten finns som bilagor i boken Syn och belysning i arbetslivet.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Med bra belysning minskar risken för synproblem och belastningsbesvär. Här finns de bästa belysningstipsen för både kontoret och distansarbetet.

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.