Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Allergier

Överkänslighet är när en person vid upprepade tillfällen reagerar med symtom på sådant i omgivningen eller arbetsmiljön som de flesta andra tål.

Allergi är en förvärvad överkänslighet för ett ämne. Vid allergier är immunsystemet inkopplat. Har man blivit allergisk mot ett ämne, finns allergin kvar för resten av livet. Man blir allergisk mot ett speciellt ämne och reagerar även efter kontakt med mycket små mängder av ämnet. Rengöringsmedel, hårvårdsprodukter, försöksdjur, mjöl och slipdamm från ädelträ är några exempel på ämnen, faktorer och produkter som påverkar arbetsmiljön.

Allergiska kontakteksem har en lång reaktionstid, ibland ett helt dygn, mellan exponering och allergisk reaktion. Det uppstår alltid på det ställe på kroppen som varit i kontakt med ämnet. Vanliga källor till allergiska kontakteksem är nickel, kobolt, kromater, parfym, gummitillsatser, formaldehyd, och epoxiharts. En allergi kan också göra att man blir känsligare för andra ämnen, så kallad korsallergi.

Allergi kan visa sig som till exempel snuva, ögonbesvär, astma eller eksem. Allergiframkallande ämnen ger oftast antingen luftvägsallergi eller eksem. Vissa ämnen kan ge båda delarna. Allergisk alveolit är en sällsynt allergityp. Symtomen är influensaliknade med febertoppar, kräkningar, illamående och en allmän sjukdomskänsla. Orsakerna är oftast mögelsporer som kan finnas i flis och virke. Allergisk alveolit förekommer också inom lantbruket och orsakas då av mögligt hö och spannmål.

Överkänslighet

Allergi kan vara svårt att skilja från annan överkänslighet, där inte immunsystemet är inkopplat. Denna överkänslighet ger liknande reaktioner med till exempel eksem och astmaliknande symtom. Dessa besvär försvinner dock när kontakten upphör med det ämne som gett irritationen.

Besvären återkommer först efter ny och kraftig exponering för ämnet.

Yrken med flest fall av eksem och luftvägsallergi:

 • fordonsmontörer
 • frisörer
 • försäljare inom fackhandeln
 • hotell- och kontorsstädare
 • kockar och kokerskor
 • köks- och restaurangbiträden
 • maskin- och motorreparatörer
 • maskinoperatörer inom plastindustrin
 • montörer av el- och teleutrustning
 • montörer metall-, gummi-, och plastprodukter  
 • svetsare och gasskärare 
 • tandläkare och tandsköterskor
 • undersköterskor och sjukvårdsbiträden
 • vårdbiträden och personliga assistenter
 • verktygsmaskinoperatörer.

Artiklar från Arbetsliv