Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Psykiskt påfrestande arbete

Det kan vara tufft att ha ett stressigt arbete, särskilt om du samtidigt är orolig över din graviditet. Om du känner dig psykiskt pressad på arbetet kan du tala med din arbetsgivare om möjligheten att exempelvis få fler tillfällen till rast och vila.

De regler som finns om gravida på arbetsplatsen är utformade så att det krävs att du utsätts för starka psykiska påfrestningar för att arbetet ska anses vara olämpligt. När arbetsgivaren bedömer om du kan arbeta vidare under graviditeten ska följande särskilt vägas in:

  • om det finns risk för att du utsätts för våld eller andra allvarliga krissituationer, till exempel i arbete som väktare, polis, inom socialtjänst eller kriminalvård
  • om du arbetar natt i en jourverksamhet med krav på akuta insatser
  • om du arbetar ensam
  • om du är utsatt för mobbning på jobbet.

Checklistor

Relaterade länkar